Puhelin: (03) 730 5470 , Fax: +358 3 730 5464
2020-4-17   Finnish flag to switch the language to Finnish   British flag to switch the language to English
 

Hiiliteräs ...

Hiiliteräs ...

Laaja valikoima hiiliteräksiä veitsiin, puukkoihin, miekkoihin, teriin. Varastosta teollisuudelle, tutkimus & kehitykseen, oppilaitoksille, yksityisille.

Hiiliteräkset. Tavallisin karkeneva teräs.
Hiiliteräkset 0,75 – 1,25% hiilipitoisuudella sisältävät vain rautahiilkarbiideja, joiden struktuuri-raekoko on mahdollisimman hieno karkaisun jälkeen. Mitä suurempi hiilimäärä, sitä suurempi kulutuskestävyys. Terä saadaan hyvin teräväksi kun siinä on vain rautahiilikarbiideja. Kun teräkseen lisätään muita seosaineiden karbiideja, niin terävyys jää pienemmäksi. Vanadiini lisää ratkaisevasti teräksen hienorakeisuutta ja huomattavasti myös kulumiskestävyyttä, sekä sitkeyttä raekoon pienentyessä. Karbiideja muodostavat seosaineet lisäävät teräksen kulumiskestävyyttä ja muita myönteisiä ominaisuuksia, mutta teräksen raekoko jää karkeammaksi kuin hiiliteräksillä, josta johtuen huipputerävyys on pienempi. Vastaavasti kulumiskestävyys kasvaa karbiidipitoisten terästen seosaineiden lisääntyessä. Kulumiseen vaikuttaa kosketuspintojen suuruus siten, että esimerkiksi terän pieni kulma lisää alttiutta karbiidipitoisten terästen kulumiseen, koska kovat karbiidit irtoavat pienestä kosketuskulmasta helpommin kuin suuremmasta. Tämä havainto osoittaa selvästi karbiidien pysyvyyden teräksessä, jos karbiidit ovat mahdollisimman pienikokoisia ja tasaisesti jakautuneita. Pulverimetallurgisesti valmistetuilla teräksillä teräksen struktuuri-raekoko on tasaisempi ja hienorakeisempi, josta johtuen terävyys saadaan paremmaksi kuin tavallisilla metallurgisesti valmistetuilla teräksillä.

Näytetään kaikki 14 tulosta

Damasteel tuotteet

Zoom in Regular Zoom out

Teräsrenki on lomalla 25.6 - 1.7.2018. Tehdään taas kauppoja ensi viikolla. Kiitos!