Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Miekka-
materiaali

www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
Sopivan materiaalin valitseminen
 

Yleistä
Miekan terä asettaa suuria vaatimuksia materiaalille. Lyöntimiekan terä
on pitkä ja siihen voi kohdistua iskuja toista metallikappaletta vasten.
Ensisijaiseksi vaatimukseksi nousee terän sitkeys.

Korkeahiilinen teräs soveltuu tarkoitukseen vain rajoitetusti. Sama koskee
ruostumattomia teräslaatuja. Ruostumattomia miekkoja kyllä valmistetaan,
mutta niiden menestyksestä ja valmistustavoista ei Teräsrengillä ole vielä
tietoa.

Eri laatuja
C 0.5 (0.5% hiiliteräs)
Helpoin materiaali miekkaan on C 0.5% hiiliteräs. Osittaisella lämpökäsit-
telyllä siihen tulee selvästi näkyvä lämpökäsittelyn siirtymäraja. Materiaa-
lista saa erittäin sitkeitä miekkoja, mutta terän terävyyden kesto on koh-
talainen.

C 0.6 (0.6% hiiliteräs)
Tämän laadun hiukan korkeampi hiilimäärä lisää terän terävyyden kestoa.
Samalla lisäänttyy tarve sailyttää terän sitkeys. Enemmän kuin 0.5% hiili-
teräksessä, tällä teräksellä om tarvetta osittaiseen lämpökäsittelyyn.

50CrV4
Tämä on matalasti seostettu ja matalahiilinen (0.51%) teräs. Sopii miek-
koihin hyvin. Helpompi kuin alla olevat 0.75 - 1.0 hiiliteräkset. Kromin ta-
kia se karkenee syvemmälle, ja tämän takia osittainen lämpäkäsittely-
menetelmä kannattaa testata.

15N20 (nikkeliteräs)
Sopii miekkoihin. Vaikeammin lämpökäsiteltävissä kuin yllä luetellut
teräkset.

C 0.75 - 0.8 (hiiliteräs)
Korkeamman hiilimäärän takia lämpökäsittelyn osuus korostuu. Onnistu-
minen edellyttää hyvää lämpökäsittelyä.

C 0.95 - 1.0 (hiiliteräs)
Tämä on vielä vaikeapi kuin C 0.75 - 0.8 hiiliteräs. Korkeamman hiilimää-
rän takia lämpökäsittelyn osuus korostuu. Onnistuminen edellyttää hyvää
lämpökäsittelyä. Tästä tehdään hyviä miekkoja, mutta sepältä vaaditaan
paljon osaamista.

Renki-Shock

Renki-Shock on erittäin joustava ja juuri tarpeeksi matalahiilinen (0.67%)
teräs miekkoihin. Renki-Shock tyyppistä terässeosta pidetään erinomai-
sena mahdollisuutena miekan teräksi. Erinomaisuudella tarkoitetaan,
että se voi olla jopa parempi kuin C 0.5% hiiliteräs. Vertailu terästen sit-
keydestä on tässä. Sen käyttö miekkoihin on ollut vaikeaa koska sitä on
lähes mahdotonta löytää. Teräsrengillä materiaali on varastolaatuna!
Kysy miekkoihin sopivan palan saatavuutta. Puukkoihin sopivat palat
ovat tässä.
Lisää tietoja tästä materiaalista löytyy lämpökäsittelyohjeesta.

A-2
Tämä teräs on hyvin sitkeää, joten sen suhteen se on varsin oivallinen
materiaali miekkoihin. Sille ei kuitenkaan voida tehdä osittaista lämpö-
käsittelyä. A-2 materiaalista valmistetaan miekkoja. Kysy miekkoihin
sopivan palan saatavuutta.
Lisää tietoja tästä materiaalista löytyy lämpökäsittelyohjeesta ja sitkeys-
vertailusta.

Damaski
Turvallinen yhdistelmä damaski miekkaan on 15N20 ja C 0.6. Se on ehkä
kaikkein käytetyin yhdistelmä.

Terän vahvistaminen
Terän sitkeys asetetaan kohdalleen sopivalla lämpökäsittelyllä. Matala-
hiilinen terä voidaan karkaista 'tavalliseen tapaan', mutta hiilimäärän li-
sääntyessä tarvitaan osittaista lämpökäsittelyä.

'Veriura'
Lyöntimiekan rakennetta voidaan vahvistaa ns. veriuralla. Uran tarkoituk-
sesta on monta romanttista tarinaa, jotka eivät ehkä ole tosia. Miekan
terän valmistuksessa uralla on tehtävä: se tekee terän lujemmaksi suh-
teessa terän painoon. Uran ansiosta terän leveyttä voidaan kasvattaa
ilman että terän paino lisääntyy. Se on huomattava etu miekan käyt-
täjälle.
Sen voidaan ajatella tekevän terästä alkeellisen i-palkin ja se on voinut
olla nykyisin tunnetun rakenneratkaisun esi-isä. Sen vaikutus terän lu-
juuteen on merkittävä, varsinkin kun on kyse kaksiteräisestä miekasta.
Silloin lyövää terää tukee 'kaksi' pehmeää selkää, jotka veriura erottaa
toisistaan. Se on jäykkä ja samalla joustava ratkaisu.
(kiitos Joe Talmadge)

Löydät nämä ja muut sopivat teräkset damaski, hiiliteräs ja seostetuista.


Muistettava
Kestävimmästäkin aineesta saa huonolla lämpökäsittelyllä huonon
(=katkeavan) miekan ja keskinkertaisesta aineesta saa hyvän miekan
erinomaisella lämpökäsittelyllä.

Erinomainen miekka edellyttää sopivimman materiaalin käyttöä ja erino-
maisia lämpökäsittelytaitoja. Siis sepän ammattitaitoa ja sopivaa laatu-
ainetta terämateriaalin toimittajalta.
.

Teksti: kaikki oikeudet   I.Arhi  2001 010522
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
Teräsrenki Oy:n etusivulle