Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Renki-Shock
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010531
Lämmitä hitaasti takomislämpötilaan. Anna lämmön tasaantua. Esiläm-
mityslämpötila on 650 - 680 C. Tavallisille puukon terille sitä ei käytetä.

Renki-Shock sopiva takomislämpötila on 1010 - 1170 Celsius astetta. Se
ei saa alittaa 850 Celsius astetta. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä. Pehmennyshehkutus on suositeltavaa.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä Renki-Shock
Renki-Shock teräksellä on erinomainen sitkeys (iskunkestävyys). Se on
vaikeasti saatavilla oleva erikoismateriaali. Teräsrengillä varastolaatuna.

Isot kappaleet on esilämmitettävä. Esilämmityslämpötila on: 650 - 675 C .
Puukon terille riittää hidas lämmitys karkaisulämpötilaan. Lämmön anne-
taan tasaantua. Sen jälkeen kappale voidaan sammuttaa: pitoaikaa ei ole.
Renki-Shock on anteeksiantava materiaali niin pitoajan kuin lämpötilan
suhteen.

Sammutus tehdään öljyyn tai veteen. Öljyn lämpötila ja muut yleiset
asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpökäsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Korkean lämmön vaikutukset
Renki-Shock kestää karkaisussa melko hyvin 'ylikuumentamista'. Materi-
aalin kovuushuippu saavutetaan välillä 920 - 1030 C astetta. Se on erit-
täin laaja alue (yli 100 astetta).

Renki-Shock on anteeksi antava materiaali. Jos korkein suositeltu karkai-
sulämpötila (1050 C) ylitetään 50 C asteella, se ei vaikuta terän kovuu-
teen. Tietoja kidekoon ja jäännösausteniitin lisääntymisestä ei ole saata-
villa, mutta lähes samanlaisella materiaalilla niiden lisäätyminen oli huo-
mattavan vähäistä karkaisulämpötilan kasvaessa.
Vähäinen jäännösausteniitti poistuu päästöjen avulla.

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) säilyy samana laajalla kovuus-
alueella HRC 50 - 59. Se antaa puukontekijälle vapauden asettaa terän
kovuus juuri oikeaan kohtaan ilman, että terän sitkeys siitä vähenee.

Tavallisiin puukkoihin sopivat päästölämpötilat 240 - 290 C. Silloin teräk-
sen kovuus on HRC 58 - 60. Teräs on tasaisen sitkeää päästölämpö-
tiloilla 260 - 500 C (karkaisulämpötila 870 C).

Miekkoihin ja iskeviin puukkoihin käytetään matalampia kovuuksia.

Sitkein lopputulos saadaan, kun kappale päästetään yli 500 C asteessa.
Sen yläpuolella materiaalin sitkeys kasvaa entisestään! Silloin kappa-
leen kovuus on HRC 50 ja sen alle.

Renki-Shock on hyvin käyttökelpoinen puukon kovuuksilla. Siitä kannattaa
tehdä teriä, joiden kovuus on HRC 60 tai vähän pehmeämpi. Juuri sopiva
tavalliseen puukkoon.

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittelyn vaikutuksesta tähän materiaaliin ei vielä ole tietoa.
Voidaan kuitenkin olettaa, että se vaikuttaa positiivisesti materiaaliin.
Pajatyöskentelyssä tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

Renki-Shock ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys:
www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 880 - 910 Celsiusta. Pitoaika n. 1 minuutti. Ylikuu-
mennuksen suhteen on liikkumavaraa, mutta lämpötilaa on tarkkailtava.
Sammutus lämpimään öljyyn.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta.
Terän kovuutta voidaan myös lisätä karkaisemalla veteen (mutta se ei
poista jäännösausteniittia...)

Puukot:
Päästölämpötila-alue 240 - 280 C, 1 x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue on
silloin n. HRC 59 - 60 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Iskevät puukot: päästölämpötila-alue 330 - 430 C, 3 x 2 tuntia. Sopiva
kovuusalue on silloin alle HRC 57. (nämä kovuudet ilman jäädytys-
käsittelyä).

           
                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Shock lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   870 890 900 925 955 1010
(ei) -              
150 C 2   60     62    
205 C 2   59.5     61    
260 C 2   59     59.5    
315 C 2   58     57.5    
370 C 2   56.5     56    
425 C 2   54     54    
480 C 2   51.5     51.5    
510 C 2   50     50    
540 C 2   48.5     49    
595 C 2   45     46    
Pitoaika karkaisulämpötilassa: (noin 1 minuutti).
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on riittävä,
mutta se voi olla pidempi. Päästöjen määrä on 1 (tai 2).
                 
                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Shock lämpökäsittely,
esimerkki 2, sammutus veteen

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h       900      
(ei) -              
150 C 2x 2h       62      
205 C 2x 2h       61      
260 C 2x 2h       59.5      
315 C 2x 2h       57.5      
370 C 2x 2h       56      
425 C 2x 2h       54      
480 C 2x 2h       51.5      
510 C 2x 2h       50      
540 C 2x 2h       49      
560 C 2x 2h       46      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: (noin 1 minuutti).
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on riittävä,
mutta se voi olla pidempi. Päästöjen määrä on 2.
                 
                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Shock lämpökäsittely,
esimerkki 3, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h       900      
(ei) -              
150 C 2x 2h       61      
205 C 2x 2h       60      
260 C 2x 2h       58.5      
315 C 2x 2h       57.5      
370 C 2x 2h       56.5      
425 C 2x 2h       54.5      
480 C 2x 2h       51.5      
510 C 2x 2h       50.5      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: n. 20 - 30 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi
Renki-Shock materiaalille. Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.

                 
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto hitaasti 775 - 800 C asteeseen. Pitoaika 1 tunti.
Uunijäähdytys. Saavuttaa alle Brinell 230.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen kappale normalisoidaan. Jäähdytys n. 775 - 800
Celsiuksesta hitaasti uunijäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/
haudattuna.
 
  Hitsaus
Kappale on esi- ja jälkilämmitettävä.
Hitsaus onnistunee paremmin pehmeässä tilassa.
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle