Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Renki-Wear
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010531
Esilämmityslämpötila on 840 - 900 C astetta. Annetaan lämmön
tasaantua.

Renki-Wearin sopiva takomislämpötila on 1040 - 1150 Celsius astetta. Se
ei saa alittaa 1010 Celsius astetta. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä Renki-Knifesta
Renki-Knife teräksellä on erinomainen kulutuskestävyys, sitkeys ja te-
rävyyden säilytyskyky. Se on erikoismateriaali. Kestää iskuja hyvin.

Isot kappaleet on esilämmitettävä. Esilämmityslämpötila on: 840 - 900 C .
Puukon terille riittää hidas lämmitys.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa 15 - 30 minuuttia.
Pitoaika vaihtelee lämpötilan mukaan, mutta lämpötilan hallinta on tär-
keämpää kuin pitoaika. Korkea vanadiinipitoisuus edellyttää pidennettyä
pitoaikaa, jotta haluttu kovuus saavutetaan. Muutama minuutti ei riitä.

Sammutus tehdään ilmaan tai öljyyn. Voidaan käyttää myös muita tapoja,
kuten etappikarkaisua kuumaan suolaan, tai etappikarkaisua öljyyn (eli
'sammutusta mustaksi').
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) ei lisäänny suoraviivaisesti.
Renki-Wear on uusi erikoismateriaali. Materiaalissa optimoidaan sitkeys,
kulutuskestävyys ja kovuus. Se tehdään päästämällä kappale 500 - 570 C
asteessa. Silloin kappaleen kovuus on HRC 63 - 56.
Renki-Wear on hyvin käyttökelpoinen korkeilla kovuuksilla. Siitä kannattaa
tehdä teriä, joiden kovuus on HRC 60 tai vähän kovempi. Juuri sopiva
erinomaiseen (työ)puukonterään.

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

Renki-Wearin ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys:
www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1050 - 1070 Celsiusta. Pitoaika 20 - 30 minuuttia. Paja-
työskentelyssä pitkä esilämmitys lähellä karkaisulämpötilaa, jonka jäl-
keen pitoaika olisi pystyttävä venyttämään lähelle 10 minuuttia tai yli. Ei
saa ylikuumentaa.
Sammutus ilmaan tai lämpimään öljyyn.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta.

Puukot:
Päästölämpötila-alue 525 - 550 C, 3 x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue on
silloin n. HRC 60 -62 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Iskevät puukot: päästölämpötila-alue yli 550 C, 3 x 2 tuntia. Sopiva
kovuusalue on silloin alle HRC 59. (nämä kovuudet ilman jäädytys-
käsittelyä).

Työkaluterät:
Päästölämpötila-alue kuten puukonterissä yllä.

           
                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Knife lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus ilmaan, öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h         1065    
(ei) -              
500 C 2x 2h         62.5    
510 C 2x 2h         63    
520 C 2x 2h         62.5    
530 C 2x 2h         62    
540 C 2x 2h         61    
550 C 2x 2h         60    
560 C 2x 2h         59    
570 C 2x 2h         58    
580 C 2x 2h         57.5    
590 C 2x 2h         56.5    
Pitoaika karkaisulämpötilassa: n. 20 - 30 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi
Renki-Wear materiaalille. Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.
Renki-Wear kovenee jäädytyskäsittelyn avulla.
                 

                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Knife lämpökäsittely,
esimerkki 2, sammutus ilmaan

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h       1050-
1070
     
(ei) -       64      
500 C 2x 2h       63      
510 C 2x 2h              
520 C 2x 2h       62.5      
530 C 2x 2h       62      
540 C 2x 2h       61      
550 C 2x 2h       60      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: 15 - 30minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi
Renki-Wear materiaalille. Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.
Renki-Wear kovenee jäädytyskäsittelyn avulla.

                 
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto hitaasti 845 - 900 C asteeseen. Pitoaika 1 tunti.
Uunijäähdytys. Saavuttaa alle Brinell 242.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen kappale normalisoidaan. Jäähdytys n. 850
Celsiuksesta hitaasti uunijäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/
haudattuna.
 
  Hitsaus
Yleisohje korkeasti seostettujen terästen hitsaamiseen: kappale on esi- ja
jälkilämmitettävä. Esilämmitystila on 350 - 550 C astetta. Jos tämä ylit-
tää karkaisulämpötilan, on kappale lämpökäsiteltävä uudelleen.
Hitsaus onnistunee paremmin pehmeässä tilassa.
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle