Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

M-3 ver2 (PM)
     (pulverimetalli)
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010531
Esilämmityslämpötila on n. 780 - 850 C astetta. Annetaan lämmön
tasaantua.
Materiaalin takomisesta ei ole varmaa tietoa. Vaativa taottava. Eräs lähde
antaa takomislämpötilaksi 900 - 1100 C astetta (se vaikuttaa alhaiselta
mutta sen yläpää voi olla oikea?).
Teräsrengillä tämä materiaali on saatavana 3.8 mm:n lattana. Tarvetta
takomiseen ei ole.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen joko a) päästölämpö-
tilaa tai b) karkaisulämpötilaa muuttamalla (tai kumpiakin käyttämällä).

Yleistä M-3 ver2 (PM) pulverimetalli
Teräsrengin M-3 ver2 (PM) on pulverimenetelmällä valmistettu. Se muut-
taa teräksen sitkeyden ja hiottavuuden aivan toisenlaiseksi. Tavallinen
AISI M-3 ver2 on perinteisiin pikateräksiin verrattuna enemmän kulutusta
kestävä ja samalla hauraampi ja vaikeammin hiottavissa.

Tämä Teräsrengin pulverimetalli on sitkeämpää kuin (aiemmin sitkein)
M-1 ja sitä on myös helpompi hioa. Tässä pulverimetallissa on siis taval-
lisen M-3 ver2 laadun edut ilman sen heikkouksia. Se ylittää M-1 teräk-
sen ominaisuudet.

Kappaleet on esilämmitettävä 780 - 850 C asteessa tai kahta esilämmi-
tystä käyttäen: ensin 450 - 500 C ja sen jälkeen 850 - 900 C asteessa.
Sen jälkeen lämpötila nostetaan karkaisulämpöön. Lämmön annetaan
tasaantua.
Pitoaika on muutamasta minuutista noin 10 minuuttiin. Lämpötilan hal-
linta on tärkeää. Kappaleen kovuus ja sitkeys muuttuu karkaisulämpöti-
lan mukaan. Liian lyhyt pitoaika tuottaa liian pehmeän terän ja liian
korkea lämpötila taas liian kovan terän.
Sen jälkeen kappale voidaan sammuttaa.

Sammutus tehdään öljyyn tai etappikarkaisuna öljyyn. Voidaan käyttää
myös muita tapoja, kuten etappikarkaisua kuumaan suolaan (540 - 580 C).
Loppusammutus tehdään tyynessä ilmassa.
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Korkean lämmön vaikutukset
M-3 ver2 kestää karkaisussa hyvin eri lämpötiloja. Sen seuraus on
muuttuva HRC kovuus. Korkeinta karkaisulämpötilaa (1235 C) ei saa
ylittää. Se johtaa kidekoon kasvamiseen.

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) ei lisäänny suoraviivaisesti. Siinä
on selvä huippu. Materiaalin sitkeyshuippu vaihtuu karkaisulämpötilan
mukaan.

Tavallisiin puukkoihin sopivat monet karkaisulämpötilat kun päästöläm-
pötilana käytetään (kiinteää) 560 C astetta. Kun karkaisulämpö on
1040 C, saadaan kappaleen kovuudeksi n. HRC 59. Se on sitkeämpi,
kuin noin 1100 C asteessa karkaistu, HRC 62 kovuinen terä.

Kovuutta saadaan lisää nostamalla karkaisulämpötilaa. Kun se on
1180 C astetta, saadaan terästä kaikkein sitkein kun se päästetään
570 C asteessa. Terän kovuus on silloin noin HRC 63.
Karkaisulämpötilassa 1180 C sitkeä terä syntyy myös seuraavasti: kun
päästölämpötila on 550 C, saadaan noin HRC 64 kovuinen terä. Kun
päästölämpö on 590 C, terän kovuus on n. HRC 62.

Lastuaviin työkaluihin saadaan vielä kovempi terä nostamalla karkaisu-
lämpötila yli 1200 C asteen. Silloin päästölämpötila 550 - 570 C tuottaa
HRC 67 kovuisen terän (1230 karkaisulämmössä). Silloin sitkeys on
alhaisempi kuin yllä. Tämän korkeamman karkaisulämmön sitkeys-
huippu saavutetaan n. 590 C asteen päästölämpötilassa (HRC 65).

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

M-3ver2 (PM):n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys:
www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1160 - 1090 Celsiusta. Pitoaika noin 5 minuuttia. Paja-
työskentelyssä pitkä esilämmitys lähellä karkaisulämpötilaa, jonka jäl-
keen pitoaika noin minuutti. Ei saa kuumentaa yli 1235 C.

Etappisammutus lämpimään öljyyn (eli 'sammutus mustaksi'). Sammu-
tus keskeytetään kun kappale menee mustaksi (n. 490 - 440 C).
Loppusammutus ilmassa.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta
noin 1 HRC yksikköä.

Puukot:
Päästölämpötila 560 C, 3 x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue on silloin
n. HRC 59 - 62 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Materiaalin sopivuudesta iskeviin puukkoihin ei ole tietoja.

Työkaluterät:
Katso yllä 'sitkeys' kohta.

           
                 
HRC-
kovuudet
    M-3 ver2 (PM) lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   1000
18min
1040
7min
1080
4min
1120
4min
1160
3min
1200
2min
(ei) -              
560 C 3x 1h   57 59 61 63 65 66
Esilämmityslämpötilat: 450 - 500 C ja 850 - 900 C astetta.
Pitoaika karkaisulämpötilassa: ilmoitettu karkaisulämpötilan alla.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 1 h on minimi.
Päästöjen määrä on 3.
M-3ver2 (PM) kovenee jäädytyskäsittelyn avulla noin 1 HRC yksikköä.

                 
                 
HRC-
kovuudet
    M-3 ver2 lämpökäsittely,
esimerkki 2, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h         1150
3min
1180
3min
1230
3min
(ei) -         65 66 65
500 C 2x 2h           65 64
510 C 2x 2h           66 64.5
530 C 2x 2h           66 66.5
550 C 2x 2h           65 67
570 C 2x 2h           64 66.5
590 C 2x 2h           63 65.5
610 C 2x 2h           60.5 64
630 C 2x 2h           58.5 62
650 C 2x 2h           56 60
Pitoaika karkaisulämpötilassa: 3 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi.
Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.
M-3ver2 (PM) kovenee jäädytyskäsittelyn avulla noin 1 HRC yksikköä.
Jos teräs lämmitetään suolakylvyssä, vähennä karkaisulämpötilaa 15 C
astetta.
                 
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto hitaasti 850 C asteeseen. Pitoaika 1 tuntia.
Hidas uunijäähdytys. Saavuttaa n. Brinell 260.

2) Lämmön nosto 850 - 900 C asteeseen. Uunijäähdytys 700 C astee-
seen 15 tunnin aikana (=max 10 C/ h) tai hitaammin. Ilmajäähdytys tai uunijäähdytys huoneenlämpöön.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Kuten pehmennyshehkutus yllä.
Koneistuksen jälkeen: lämmön nosto 600 - 700 C asteeseen. Pitoaika
2 tuntia. Hidas jäähdytys 500 C asteeseen. Ilmajäähdytys huoneen-
lämpöön.
 
  Hitsaus
Yleisohje korkeasti seostettujen terästen hitsaamiseen: kappale on esi- ja
jälkilämmitettävä. Esilämmitystila on 350 - 550 C astetta. Jos tämä ylit-
tää karkaisulämpötilan, on kappale lämpökäsiteltävä uudelleen.
Hitsaus onnistunee paremmin pehmeässä tilassa.
 
  Hopeajuotos
Hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle