Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Renki-Knife
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010522
Mieluiten hidas lämmitys esilämmitys 815 - 845 C lämpötilaan.

Renki-Knifen sopiva takomislämpötila on 1060 - 1130 Celsius astetta. Se ei
saa alittaa 950 Celsius astetta.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Takomisen jälkeen kappale pehmennetään hitaasti uunijäähdytyksellä tai
eristeeseen käärittynä/ haudattuna.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä Renki-Knifesta
Renki-Knife on leikkaaviin teriin tehty erikoismateriaali.

Isot kappaleet on esilämmitettävä. Esilämmityslämpötila on: 815 - 845 C.
Puukon terille riittää hidas lämmitys.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa 15 - 30 minuuttia.
Pitoaika vaihtelee lämpötilan mukaan, mutta lämpötilan hallinta on tär-
keämpää kuin pitoaika.

Sammutus tehdään ilmaan tai öljyyn. Voidaan käyttää myös muita tapoja,
kuten etappikarkaisua kuumaan suolaan, tai etappikarkaisua öljyyn (eli
'sammutusta mustaksi').
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Sitkeys
Tavallisiin puukkoihin sopivat päästölämpötilat välillä 150 C - 220 C. Terän kovuudet asettuvat välille HRC 58 - 60. Samoihin kovuuksiin päästään
myös päästölämpötiloilla n. 510 - 530 C.

Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) ei lisäänny suoraviivaisesti. Sitkein
lopputulos saadaan, kun kappale päästetään yli 510 C asteessa. Silloin
kappaleen kovuus on alle HRC 57 - 59. Korkeat päästölämpötilat sopivat
teriin, joilla isketään (leuku, leiripuukko). Toinen vaihtoehto on käyttää
200 - 350 C asteen päästölämpötiloja. HRC kovuus on 56 - 58.

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

Renki-Knifen:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys:
www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1020 - 1040 Celsiusta. Pitoaika 15 minuuttia. Paja-
työskentelyssä pitkä esilämmitys lähellä karkaisulämpötilaa, jonka jäl-
keen pitoaika muutama minuutti. Ei saa ylikuumentaa.
Sammutus ilmaan tai lämpimään öljyyn.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta.

Puukot:
Päästölämpötila-alue 150 - 220 C, (2 tai 3) x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue
on silloin n. HRC 58 -60 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä). Iskevät
puukot, ks. yllä 'sitkeys' kohta.

Työkaluterät:
Ks. yllä 'sitkeys' kohta.

           
                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Knife lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus ilmaan, öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h     1010
min
  1040   1065
max
(ei) -              
150 C 2x 2h         60    
205 C 2x 2h         58    
260 C 2x 2h         56.5    
315 C 2x 2h         56    
370 C 2x 2h         56.5    
425 C 2x 2h         57    
480 C 2x 2h         58    
510 C 2x 2h         60    
540 C 2x 2h         58    
560 C 2x 2h         50    
595 C 2x 2h         45    
Pitoaika karkaisulämpötilassa: n. 20 - 30 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi
Renki-Knife materiaalille. Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.
Päästölämpötiloja välillä n. 430 - 505 C ei kannata käyttää.
Renki-Knife kovenee jäädytyskäsittelyn avulla.
                 

                 
HRC-
kovuudet
    Renki-Knife lämpökäsittely,
esimerkki 2, sammutus ilmaan

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h       1020      
(ei) -       64      
150 C 2x 2h       60      
205 C 2x 2h       58      
260 C 2x 2h       58      
315 C 2x 2h       57.5      
370 C 2x 2h       58      
425 C 2x 2h       58.5      
480 C 2x 2h       59      
540 C 2x 2h       58.5      
560 C 2x 2h       56      
595 C 2x 2h       43      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: 15 - 20 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. Pitoaika 2 h on minimi
Renki-Knife materiaalille. Päästöjen määrä voi olla 2 tai 3.
Päästölämpötiloja välillä n. 430 - 505 C ei kannata käyttää.
Renki-Knife kovenee jäädytyskäsittelyn avulla.

                 
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto hitaasti 815 - 870 C asteeseen. Pitoaika 1 tunti.
Uunijäähdytys. Saavuttaa noin Brinell 220.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen kappale normalisoidaan. Jäähdytys n. 800
Celsiuksesta hitaasti uunijäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/
haudattuna.
 
  Hitsaus
Renki-Knife suositellaan hitsattavaksi pehmeässä tilassa. Hitsaaminen
edellyttää huolellista esi- ja jälkilämmitystä.
Kappale tulisi esilämmittää n. 200 - 250 Celsius asteeseen.

Tavalliset hitsaustavat sopivat. Jos liitoksen tulee olla hyvin kova ja/tai
kulutuksen kestävä, niin silloin tulisi käyttää analyysiltään Renki-Knifen
kaltaisia puikkoja. (Kysy Terärengiltä)
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle