Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

D-2
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010522
Mieluiten hidas lämmitys esilämmitys 760 - 790 C lämpötilaan.

AISI D-2:n sopiva takomislämpötila on 1050 - 1150 Celsius astetta. Se ei
saa alittaa 930 Celsius astetta.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä D-2:sta:
D-2 teräs on hyvin suosittu teräs puukon teräksi. Sille löytyy paljon eri-
laisia lämpökäsittelyohjeita.

Isot kappaleet on esilämmitettävä kahdessa esilämmityslämpötilassa,
pienemmille riittää niistä jälkimmäinen. Isojen kappaleiden lämpötila ei
saa kohota nopeammin kuin n. 220 C astetta/tunti. Esilämmitysläm-
pötilat ovat: 620 - 680 C ja 760 - 785 C.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa 20 - 30 minuuttia.
Pitoaika vaihtelee lämpötilan mukaan, mutta lämpötilan hallinta on tär-
keämpää kuin pitoaika.

Sammutus tehdään ilmaan. Pienet kappaleet, kuten puukon terät voi-
daan sammuttaa myös öljyyn. Voidaan käyttää myös muita tapoja,
kuten etappikarkaisua kuumaan suolaan, tai etappikarkaisua öljyyn (eli
'sammutusta mustaksi').
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Korkean lämmön vaikutukset
D-2 kestää karkaisussa melko hyvin 'ylikuumentamista' ilman kidekoon
merkittävää kasvua. Kidekoko alkaa kasvaa vasta noin 1085 C asteen
yläpuolella. Jos karkaisulämpötila ylittää 1050 C astetta, niin suurin saa-
vutettavissa oleva kovuus alkaa laskea. Materiaalin kovuushuippu saavu-
tetaan välillä: 1020 - 1050 C.
D-2 on anteeksi antava materiaali. Jos korkein suositeltu karkaisuläm-
pötila (1050 C) ylitetään 30 C asteella, se ei johda kidekoon kasvuun
ja vaikutus terän kovuuteenkin on vain - 2 yksikköä HRC asteikolla.

Jäännösausteniitin määrä on 990 C asteessa n. 5% ja 1050 C asteessa
n. 15%. (Jäännösausteniitti poistuu päästöjen avulla.)

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) ei lisäänny suoraviivaisesti. Sitkein
lopputulos saadaan, kun kappale päästetään yli 510 C asteessa. Silloin
kappaleen kovuus on HRC 56 - 59 ja sen alle. Korkeat päästölämpötilat
sopivat teriin, joilla isketään (leuku, leiripuukko).

Tavallisiin puukkoihin sopivat alemmat päästölämpötilat. Alempi sitkeys-
huippu osuu suunnilleen 260 C asteen lämpötilaan. Sen ympärillä olevat
lämpötilat ovat sopivia (240 - 290 C). Terän kovuus on silloin noin
HRC 58 - 61.

Kova ja kutuskestävä terä saadaan päästämällä se 150 - 190 C astees-
sa. Terän kovuus on silloin HRC 62 - 64.

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

D-2:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys: www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1010 - 1030 Celsiusta. Pitoaika 20 - 30 minuuttia. Paja-
työskentelyssä pitkä esilämmitys lähellä karkaisulämpötilaa, jonka jäl-
keen pitoaika muutama minuutti. Ei saa ylikuumentaa.
Sammutus ilmaan tai lämpimään öljyyn.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta
noin 1 - 3 HRC yksikköä.

Puukot:
Päästölämpötila-alue 250 - 280 C, 2 x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue
on silloin n. HRC 59 - 61 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Iskevät puukot, ks. alla työkalut.

Työkaluterät:
Kovuus asetetaan käyttötarkoituksen mukaan. Iskeviin työkaluihin päästö
tehdään mieluiten yli 510 C asteessa. Leikkaavat/ lastuavat työkalut:
voidaan päästää 150 C asteesta alkaen. HRC kovuus on silloin noin 63 tai
sen alle.

           
                 
HRC-
kovuudet
    AISI D-2 lämpökäsittely, esimerkki 1,
sammutus ilmaan

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   980 970 1010
30min
1025 1040  
(ei) -   62.5 63.5 64 64.5 63  
150 C 2       63      
205 C 2       62      
260 C 2       61      
315 C 2       57.5      
370 C 2       57      
425 C 2       57      
480 C 2       57.5      
510 C 2x 2h       58      
540 C 2x 2h       57      
560 C 2x 2h       54      
595 C 2x 2h       50      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: 30 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina.
Kun päästölämpötila on 150 - 440 C, pitoaika saa venyä jopa 6 tuntiin.
Päästölämpötiloja välillä n. 440 - 505 C ei kannata käyttää (sitkeyskuoppa).
D-2 kovenee jäädytyskäsittelyn avulla 1 - 3 HRC yksikköä.
                 

                 
HRC-
kovuudet
    AISI D-2 lämpökäsittely, esimerkki 2,
sammutus öljyyn, ilmaan, jne.
.
www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h     990
60min
1010
45min
1020 1030
30min
1050
(ei) -     63 64 64.5 65 65
150 C 2x 2h     59.5   62   62
205 C 2x 2h     58.5   62   60
260 C 2x 2h     57.5   59   59
315 C 2x 2h     57   58   58
370 C 2x 2h     57   58   58
425 C 2x 2h     57.5   59   59.5
480 C 2x 2h     57   58.5   60.5
510 C 2x 2h     56   57.5   60
540 C 2x 2h     54.5   55   59
560 C 2x 2h     53   53.5   56
595 C 2x 2h     44   45   46
Pitoaika karkaisulämpötilassa: vaihtelee lämpötilan mukaan.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. 2 tuntia on minimi D-2
aineelle. Saa olla enemmän.
Päästölämpötiloja välillä n. 440 - 505 C ei kannata käyttää (sitkeyskuoppa).
D-2 kovenee jäädytyskäsittelyn avulla 1 - 3 HRC yksikköä.
                 

           

  Ohje 2 (käyttäjä: Saksasta)

Lämmitä karkaisulämpötilaan: 1050 Celsiusta, pitoaika ?.

Sammuta öljyyn. Annetaan jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
Kovuus on n. HRC 65.

Päästölämpötila 550 C, 2 x ? tuntia.
Lopputulos on n. HRC 60

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!
           
           

  Ohje 3 (käyttäjä: tuntematon)

Esilämmitä kappale.
Lämmitä karkaisulämpötilaan: 995 - 1025 Celsiusta, pitoaika 20 minuuttia.

Sammuta ilmaan. Lopputulos n. HRC 62 - 64.
Varo ylikuumentumista: ei liian korkeata lämpötilaa.

Päästölämpötila 205 C, 2 x (3 - 5) tuntia. Kovuus HRC 60 - 62.
Päästölämpötila 260 C, 2 x (3 - 5) tuntia. Kovuus HRC 59 - 61.
Päästölämpötila 315 C, 2 x (3 - 5) tuntia. Kovuus HRC 58 - 60.
Päästölämpötila 425 C, 2 x (3 - 5) tuntia. Kovuus HRC 57 - 59.
Päästölämpötila 480 C, 2 x (3 - 5) tuntia. Kovuus HRC 57 - 59.
Päästölämpötila 540 C, 2 x (3 - 5) tuntia. Kovuus HRC 54 - 56.

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto 4 tunnin aikana tai hitaammin 870 - 900 C asteeseen
(=220 C/ h). Pitoaika 2 tuntia. Uunijäähdytys 650 C asteeseen 9 tunnin
aikana (=max 30 C/ h) tai hitaammin. Ilmajäähdytys tai uunijäähdytys
huoneenlämpöön. Saavuttaa n. Brinell 255.

2) Lämmön nosto 850 C asteeseen. Uunijäähdytys 650 C asteeseen
20 tunnin aikana (=max 10 C/ h). Ilmajäähdytys huoneenlämpöön.

3) Lämmön nosto hitaasti 870 - 900 C asteeseen. Pitoaika 2 tuntia.
Uunijäähdytys 760 C asteeseen 5 tunnin aikana (=max 30 C/ h) tai
hitaammin. Pitoaika 6 tuntia. Ilmajäähdytys huoneenlämpöön.
Saavuttaa max. Brinell 255.

4) Lämmön nosto 870 - 900 C asteeseen. Pitoaika 2 tuntia.
Uunijäähdytys 785 C asteeseen. Pitoaika 4 - 6 tuntia. Ilmajäähdytys huoneenlämpöön.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen kappale normalisoidaan. Jäähdytys n. 850 -900
Celsiuksesta hitaasti uunijäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/
haudattuna.
 
  Hitsaus
D-2 suositellaan hitsattavaksi pehmeässä tilassa. Hitsaaminen edellyt-
tää huolellista esi- ja jälkilämmitystä.
Kappale tulisi esilämmittää n 200 - 250 Celsius asteeseen.

Tavalliset hitsaustavat sopivat. Jos liitoksen tulee olla hyvin kova ja/tai kulu-
tuksen kestävä, niin silloin tulisi käyttää analyysiltään D-2:n kaltaisia
puikkoja. (Kysy Terärengiltä)
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle