Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

ATS-34
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010522
Runsaasti seostetut teräkset on kuumennettava takomislämpötilaan
useassa vaiheessa. ATS-34:n esikuumennuslämpötilat ovat 590 - 680 C;
sen jälkeen 760 - 790 C. Lämmön annetaan tasaantua kappaleessa.
Pajakarkaisussa esilämmitys lisäksi 900 - 1000 C asteessa.

ATS-34:n takomislämpötila on 1060 - 1120 astetta C. Se ei saa alittaa
950 Celsius astetta. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä
Materiaalin lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Käsittely voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen. Öljyn lämpötila ja muut
yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpökäsittelyohjeista.

ATS-34:n ohjeita tullaan täydentämään. Tarkasta päivitys.

Yleistä ATS-34
ATS-34 on jo ehtinyt saavuttaa laajan ihailijajoukon. Se näkyy lukuisissa
lämpökäsittelyohjeissa tälle aineelle. - ATS-34 voidaan nähdä siirtymä-
materiaalina superseoksiin. Sen käyttäytymisessä on paljon samaa.
Ennen lämpökäsittelyä kannattaa tutustua superseosten lämpökäsittelyn
yleisiin perusteisiin. Linkki löytyy Teräsrengin etusivulta.

Sammutus tehdään öljyyn. Ilma ja typpikaasu myös mahdollisia, vähem-
män käytettyjä. Portaittainen sammutus mahdollinen. Sammutus noin
480 C asteeseen (eli 'mustaksi'). Sen jälkeen ilmajäähdytys.

Jäädytyskäsittely mahdollinen. Se tehdään heti sammutuksen jälkeen,
kun kappale on ensin jäähtynyt n. 50 - 65 C asteeseen. ATS-34 kovenee
1-3 yksikköä HRC asteikolla jäädytyskäsittelyn avulla.

Korkeampi karkaisulämpötila tuottaa suuremmat kovuudet. Matalammat
lämpötilat tuottavat sitkeämmän teräksen. Materiaalin lämpökäsittely on
helpointa suorittaa ohjelmoitavan uunin avulla.

Pajatyöskentelyssä on vaikeaa pitää kappaletta karkaisulämpötilassa
45 minuuttia. Pajatyöskentelyyn Teräsrenki suosittelee lähellä karkaisu-
lämpötilaa olevan esikuumennusvaiheen käyttämistä, jotta kappaletta
ei tarvitsisi pitää kauan karkaisulämpötilassa.

Jos tarkkaa lämpötilakontrollia ei ole käytettävissä, voidaan yrittää kor-
keampaa lämpötilaa. Silloin karkaisulämpötilassa pitoaika lyhenee. Sil-
loin kappale on myös jäädytyskäsiteltävä sammutuksen jälkeen. Se
tuottaa kovemman lopputuloksen. Liian korkea lämpötila pilaa terän.

Pitoaika on yllä mainituissa esikuumennuslämpötiloissa vähintään
15 minuuttia / lämpötila. Tärkein on viimeinen lämpötila, vähintään 20
minuuttia.
Lopuksi kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa minuut-
teja.

Teräsrengin suositus
Karkaisulämpötila 1040-1060 Celsiusta, pitoaika useita minuutteja (edel-
lyttää esikuumennusta).
Sammutus lämpimään öljyyn.
Päästölämpötila 135 C, 2 x 2 tuntia. Kovuus HRC 60-61.
Päästölämpötila 200 C, 2 x 2 tuntia. Kovuus HRC 59.
Kappaleen sitkeys kasvaa, kun päästön toistojen määrää lisätään. Sopiva
toistojen määrä 2 - 3. Jos karkaisulämpötila on korkea ja jäädytystä ei
käytetä: toistojen määrä 3.
Jos halutaan lisää kovuutta, jäädytetään kappale -75 C asteessa 1 tunti
ennen (jokaista) päästöä.

           
                 
HRC-
kovuudet
    ATS-34 lämpökäsittely, esimerkki 1,
sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   1010 1040 1065 1095 1120 1150
(ei) -   59 60 (62) 61 (61) 61 59 52
135 C 2     (60) (61)      
205 C 2     (59) (59)      
315 C 2     (56) (58)      
370 C 2   56 56 57 57 54 50
425 C 2     (56) (57)      
480 C 2   58 (56) 57 (58) 60 61 57 52
540 C 2   56 (54) 58 56 (60) 62 55 55
565 C 2   52 (51) 52 (55) 56 58 61 62
595 C 2   46 (47) 48 (47) 48 51 53 55
650 C 2   40 (43) 44 (45) 46 47 48 60
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina.
Karkaisulämpötilassa pitoaika on 1 tunti suluissa merkityille kovuuksille.
                 
                 
HRC-
kovuudet
    ATS-34 lämpökäsittely, esimerkki 2,
sammutus öljyyn + jäädytys 1h -75 C

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h     1040 1065      
(ei) -     (63) (63)      
135 C 2     (63) (63)      
205 C 2     (60) (62)      
315 C 2     (59) (60)      
370 C                
425 C 2     (56) (60)      
480 C 2     (57) (61)      
540 C 2     (58) (61)      
565 C 2     (52) (56)      
595 C 2     (48) (48)      
650 C 2     (44) (46)      
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina.
Karkaisulämpötilassa pitoaika on 1 tunti suluissa merkityille kovuuksille.
Jäädytys karkaisun jälkeen 1 tunti miinus 75 Celsius asteessa.
                 
                 
HRC-
kovuus
    ATS-34 lämpökäsittely, esimerkki 3,
sammutus öljyyn, toisto, jäädytys

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
            1120  
(ei)             63  
540 C             57  
Karkaisulämpötilassa pitoaika 20 minuuttia.
Sammutus öljyyn. Ilma jäähdytys huoneenlämpöön.

Jäädytys -75 C. Ilma lämmitys huoneenlämpöön.
Päästö 540 C, 1 tunti. Ilma jäähdytys huoneenlämpöön.
Jäädytys -75 C. Ilma lämmitys huoneenlämpöön.
Päästö 540 C, 1 tunti. Ilma jäähdytys huoneenlämpöön.
Jäädytys -75 C. Ilma lämmitys huoneenlämpöön.

Päästö 540 C, 2 tuntia. Ohje päivitetty 010130.
                 
           

  Ohje 2 (käyttäjä: Paul Bos)

Lämmitä karkaisulämpötilaan: 1080 Celsiusta, pitoaika 40 minuuttia.

Sammuta argon kaasulla tai nopeasti ilmaan ja suorista kappaletta mikäli siihen on tarvetta.

Jäädytä miinus 85 Celsius asteeseen.
Jäädytä alle miinus 140 Celsius asteeseen. Pitoaika 6 - 8 tuntia.

Päästölämpötila 510 C, 2 x 2 tuntia. Kovuus HRC 59-60.

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!
           
           

  Ohje 3 (käyttäjä: tuntematon)

Esilämmitä kappaletta 760 - 815 Celsius asteessa, pitoaika 30 minuuttia.
Lämmitä karkaisulämpötilaan: 1065 - 1080 Celsiusta, pitoaika 1 tunti.

Sammuta ilmaan. Annetaan jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
Jäädytä miinus 75 Celsius asteeseen.

Päästölämpötila 510 C, 2 x 1 tuntia.

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!
           
           

  Ohje 4 (käyttäjä: tuntematon)

Lämmitä karkaisulämpötilaan: 1010 - 1070 (max) Celsiusta, pitoaika 30
minuuttia.

Sammuta lämpimään öljyyn.

Päästölämpötila 300 C, 1 x 1 tuntia. Kovuus HRC 56-57.
Päästölämpötila 500 C, 1 x 1 tuntia. Kovuus HRC 58-59.

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
           
  Pehmennyshehkutus (4 tapaa saavuttaa HRC 22, Brinell 235)
1) Hehkutuslämpötila 900 C. Pitoaika 6 tuntia. Hidas uunijäähdytys.
2) Hehkutuslämpötila 1010 C. Pitoaika 6 tuntia. Hidas uunijäähdytys.

3) Hehkutuslämpötila 870 C. Pitoaika 2 tuntia. Lämmön alennus 705
asteeseen. Pitoaika 4 tuntia. Ilmajäähdytys.
4) Lämmön nosto 4 tunnin aikana tai hitaammin 900 C asteeseen
(=220 C/ h). Pitoaika 6 tuntia. Uunijäähdytys 650 C asteeseen 9 tunnin
aikana (=max 30 C/ h) tai hitaammin. Ilmajäähdytys tai uunijäähdytys
huoneenlämpöön.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen, ja ennen karkaisua, kappale on hehkutettava.
  Hitsaus
ATS-34 suositellaan hitsattavaksi pehmeässä tilassa. Lämpökäsitellyssä
tilassa sen hitsattavuus on huono ja hitsaaminen edellyttää huolellista
esi- ja jälkilämmitystä.
Pehmeässä tilassa hitsaus kannattaa suorittaa vasta kun kappale on
lämmitetty n. 400 C asteeseen.
Tavalliset hitsaustavat sopivat. Austeniittisia ruostumattomia puikkoja
voidaan käyttää. Jos liitoksen tulee olla hyvin kova ja/tai kulutuksen
kestävä, niin silloin tulisi käyttää analyysiltään ATS-34: kaltaisia puikkoja.
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle