Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

A-2
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010522
Mieluiten hidas lämmitys esilämmitys 790 - 815 C lämpötilaan.

AISI A-2:n sopiva takomislämpötila on 1060 - 1100 Celsius astetta. Se ei
saa alittaa 980 Celsius astetta.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Kappaleen lopullinen kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammu-
tuksesta, 3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti
5) kuhunkin vaiheeseen käytetystä ajasta. Sammutus voi sisältää lisäksi
jäädytysvaiheen miinus 75 Celsius asteeseen.
Kappaleen lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Yleistä A-2:sta:
A-2 teräs on jo iäkäs materiaali puukon teräksi. Se käyttäytyy lämpökä-
sittelyssä osittain kuten uudet materiaalit.

Isot kappaleet on esilämmitettävä. Esilämmityslämpötila on: 940 - 960 C.
Puukon terille riittää hidas lämmitys.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa 15 - 30 minuuttia.
Pitoaika vaihtelee lämpötilan mukaan, mutta lämpötilan hallinta on tär-
keämpää kuin pitoaika.

Sammutus tehdään ilmaan. Pienet kappaleet, kuten puukon terät voi-
daan sammuttaa myös öljyyn. Voidaan käyttää myös muita tapoja,
kuten etappikarkaisua kuumaan suolaan, tai etappikarkaisua öljyyn (eli
'sammutusta mustaksi').
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappale on päästettävä heti, kun lämpötila on laskenut 50 - 65 C astee-
seen. Jos uusi karkaisu on tarpeen, kappale on hehkutettava sitä ennen.

Osittainen lämpökäsittely ei onnistu. Teräs karkenee ilmassa.

Korkean lämmön vaikutukset
A-2 kestää karkaisussa jonkun verran 'ylikuumentamista' ilman kidekoon
merkittävää kasvua. Kidekoko alkaa kasvaa vasta noin 985 C asteen
yläpuolella. Jos karkaisulämpötila ylittää 970 C astetta, niin suurin saa-
vutettavissa oleva kovuus alkaa laskea. Materiaalin kovuushuippu saavu-
tetaan välillä: 1020 - 970 C.

A-2 on helpompi materiaali kuin O-1. Jos korkein suositeltu karkaisu-
lämpötila (960 C) ylitetään 25 C asteella, se ei johda kidekoon kasvuun
ja vaikutus terän kovuuteenkin on vain - 1 yksikköä HRC asteikolla. Se
on lähes yhtä anteeksiantava kuin D-2.
Jäännösausteniitin määrä on 925 C asteessa n. 9% ja 960 C asteessa
n. 15%. (Jäännösausteniitti poistuu päästöjen avulla.)

Sitkeys
Materiaalin sitkeys (iskun kestävyys) ei lisäänny suoraviivaisesti. Sitkein
lopputulos saadaan, kun kappale päästetään yli 540 C asteessa. Silloin
kappaleen kovuus on alle HRC 56. Korkeat päästölämpötilat sopivat teriin,
joilla isketään (leuku, leiripuukko). Toinen vaihtoehto on käyttää 925 C
asteen karkaisulämpötilaa ja suunnilleen 370 C asteen päästölämpötilaa.
Silloin aineella on sitkeyshuippu. HRC kovuus on 56.

Tavallisiin puukkoihin sopivat alemmat päästölämpötilat. Kun karkaisu-
lämpötila on 925 C astetta, niin materiaali on tasaisesti sitkeää kun
päästölämpötila pidetään välillä 180 C - 350 C. Terän kovuudet asettuvat
välille HRC 56.5 - 61.
Hyvä ratkaisu on myös käyttää karkaisulämpötilaa 960 C ja päästöläm-
pötilana 315 C astetta. Silloin materiaali saavuttaa (myös) sitkeyshuipun.
Terän kovuus on HRC 59.

Jäädyttäminen jäännösausteniitin poistoon
Jäädytyskäsittely vaikuttaa positiivisesti materiaaliin. Pajatyöskentelyssä
tätä voidaan käyttää apuna:
Jäännösausteniitista päästään eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C
asteeseen sammutuksen jälkeen. Pitoaika jäädytyksessä on n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

A-2:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys: www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 920 - 930 Celsiusta. Pitoaika 15 minuuttia. Paja-
työskentelyssä pitkä esilämmitys lähellä karkaisulämpötilaa, jonka jäl-
keen pitoaika muutama minuutti. Ei saa ylikuumentaa.
Sammutus ilmaan tai lämpimään öljyyn.

Mikäli mahdollista, kappale jäädytetään -75 C asteessa 1 tunti ennen
päästöjä. Se poistaa helposti jäännösausteniitin ja lisää terän kovuutta
noin 1 - 3 HRC yksikköä.

Puukot:
Päästölämpötila-alue 180 - 250 C, 2 x 2 tuntia. Sopiva kovuusalue
on silloin n. HRC 59 - 61 (nämä kovuudet ilman jäädytyskäsittelyä).
Iskevät puukot, ks. alla työkalut.

Työkaluterät:
Kovuus asetetaan käyttötarkoituksen mukaan. Iskeviin työkaluihin päästö
tehdään mieluiten yli 540 C asteessa (tai 370 C). Leikkaavat/ lastuavat
työkalut: käytetään korkeampaa karkaisulämpötilaa ja voidaan päästää
150 C asteesta alkaen. HRC kovuus on silloin noin 63 tai sen alle.

           
                 
HRC-
kovuudet
    AISI A-2 lämpökäsittely, esimerkki 1,
sammutus ilmaan

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   920 940 960 980 1000  
(ei) -   63 63.5 64 64 63  
150 C 2x 2h       62.5      
205 C 2x 2h       61      
260 C 2x 2h       59      
315 C 2x 2h       57.5      
370 C 2x 2h       57      
425 C 2x 2h       56      
480 C 2x 2h       56      
540 C 2x 2h       54      
560 C 2x 2h       52.5      
595 C 2x 2h       49      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: n. 15 - 30 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina.
Päästölämpötiloja välillä n. 480 - 520 C ei kannata käyttää (sitkeyskuoppa).
A-2 kovenee jäädytyskäsittelyn avulla 1 - 3 HRC yksikköä.
                 

                 
HRC-
kovuudet
    AISI A-2 lämpökäsittely, esimerkki 2,
sammutus ilmaan, öljyyn, jne.
.
www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   925
40min
950
30min
960 970
20min
 
(ei) -   63 64 64 64    
150 C 2x 2h   62   63      
205 C 2x 2h   60   61.5      
260 C 2x 2h   58   60      
315 C 2x 2h   57   59      
370 C 2x 2h   56.5   58      
425 C 2x 2h   55.5   58      
480 C 2x 2h   55   57.5      
540 C 2x 2h   52.5   55      
560 C 2x 2h   51   54      
595 C 2x 2h   47   50.5      
Pitoaika karkaisulämpötilassa: vaihtelee lämpötilan mukaan.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. 2 tuntia on minimi A-2
aineelle. Saa olla enemmän.
Päästölämpötiloja välillä n. 480 - 520 C ei kannata käyttää (sitkeyskuoppa).
A-2 kovenee jäädytyskäsittelyn avulla 1 - 3 HRC yksikköä.
                 
           

  Ohje 2 (käyttäjä: tuntematon)

Esilämmitä 650 C asteeseen.
Lämmitä karkaisulämpötilaan: 955 - 980 Celsiusta, pitoaika 15 min.

Sammuta ilmaan. Annetaan jäähtyä 50 - 65 C asteeseen.

Päästölämpötila (180 - 200) C, 1 x 1 tuntia.
Lopputulos on n. HRC 60

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
           
  Pehmennyshehkutus
1) Lämmön nosto hitaasti 840 C asteeseen Pitoaika 1 tunti.
Uunijäähdytys huoneenlämpöön. Saavuttaa alle Brinell 235.

2) Lämmön nosto 850 C asteeseen. Uunijäähdytys 650 C asteeseen
20 tunnin aikana (=max 10 C/ h). Ilmajäähdytys huoneenlämpöön.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen kappale normalisoidaan. Jäähdytys n. 760
Celsiuksesta hitaasti uunijäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/
haudattuna.
 
  Hitsaus
A-2 suositellaan hitsattavaksi pehmeässä tilassa. Hitsaaminen edellyt-
tää huolellista esi- ja jälkilämmitystä.
Kappale tulisi esilämmittää n 200 - 250 Celsius asteeseen.

Tavalliset hitsaustavat sopivat. Jos liitoksen tulee olla hyvin kova ja/tai kulu-
tuksen kestävä, niin silloin tulisi käyttää analyysiltään A-2:n kaltaisia
puikkoja. (Kysy Terärengiltä)
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle