Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

C 0.75-0.8
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010303
C 0.75 - 0.8 on kohtalaisen anteeksiantava materiaali taottaessa.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Materiaalin lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Sammutus tehdään öljyyn.
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa muutama minuutti,
kappaleen paksuudesta riippuen.

Materiaali on perinteinen - varmaa tietoa jäädytyskäsittelyn vaikutusta ei
ole vielä löytynyt. Lähellä olevan materiaalien käyttäytymisestä voidaan kuitenkin olettaa seuraavaa. (Pajatyöskentelyssä tällä voi olla merkitystä):

Jos karkaisulämpötila kohoaa liian korkeaksi, se johtaa jäännösaustenii-
tin (määrän) ja raekoon kasvamiseen. Jäännösausteniitista päästään
eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C asteeseen. Pitoaika n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

C 0.75 - 0.8:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys:
www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 830 Celsiusta, pitoaika muutama minuutti.
Sammutus lämpimään öljyyn.
Puukot/ työkaluterät:
Päästölämpötila-alue 150 - 275 C, 1 x 30 minuuttia. Sopiva kovuusalue
on HRC 61 - 56.
Miekat:
Päästölämpötila-alue 330 - 425 C, 1 x 30 minuuttia. Sopiva kovuusalue
on HRC 52 - 44.

Osittaisella lämpökäsittelyllä voidaan tehdä terän selkä pehmeäksi ja
terän leikkaava reuna kovaksi. Jos materiaalia käytetään miekkaan, suo-
sitellaan menetelmää.

           
                 
HRC-
kovuudet
    C 0.75-0.8 lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   805-
845
         
(ei) -   65          
100 C 1   62.5          
150 C 1   61          
205 C 1   59          
315 C 1   53          
370 C 1   47          
425 C 1   44          
480 C 1   40          
540 C 1   36          
595 C 1   32          
650 C 1   26          
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina.
                 
           
  Pehmennyshehkutus
Hehkutuslämpötila 760 - 815 C.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen - jos tarvitaan)
Normalisointilämpötila 845-900 C.
 
  Hitsaus
C 0.75-0.8 on hitsattavissa, kun kappale esilämmitetään ennen hitsausta
ja jälkilämmitetään lopuksi jännitysten poistamiseksi.
Pehmeässä tilassa hitsaus kannattaa suorittaa vasta kun kappale on
lämmitetty n. X C asteeseen.
Tavalliset hitsaustavat sopivat. Puikkojen laatu riippuu käyttökohteesta.
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle