Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

12C27
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010531
Runsaasti seostetut teräkset on kuumennettava takomislämpötilaan
useassa vaiheessa. Esikuumennuslämpötiloina voidaan käyttää esimerkiksi
600, 850 ja 900-1000 Celsius astetta.

12C27:n takomislämpötila on 1090 - 1130 astetta C. Se ei saa alittaa
900 Celsius astetta. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä
Materiaalin kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammutuksesta,
3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti 5) kuhunkin
vaiheeseen käytetystä ajasta. Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löyty-
vät Teräsrengin yleisistä lämpökäsittelyohjeista.

12C27:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys.

Yleistä 12C27
Sammutus tehdään öljyyn. typpikaasu myös mahdollinen.

Kappale tulisi siirtää nopeasti sammutuksen jälkeen päästölämpöön.
Välillä lämmön annetaan kuitenkin tasaantua.

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1060-1080 Celsiusta, pitoaika muutama minuutti (edel-
lyttää esikuumennusta).
Sammutus lämpimään öljyyn.
Päästölämpötila 100-150 C, 30-60 minuuttia. Kovuus HRC 61-59.
Kappaleen sitkeys kasvaa, kun päästön toistojen määrää lisätään.

           
                 
HRC-
kovuudet
    12C27 lämpökäsittely, esimerkki 1
sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
min       1060-
1080
     
                 
100-150 C 30-60       61-59      
Huom. min = pitoaika päästölämpötilassa minuutteina.
Karkaisulämpötilassa pitoaika on pitoaika muutama minuutti (edellyttää
esikuumennusta).
                 
                 
HRC-
kovuudet
    12C27 lämpökäsittely, esimerkki 2
sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h     1080        
(ei) -              
100 C 0.5     61        
150 C 0.5     60        
205 C 0.5     57.3        
260 C 0.5     55        
315 C 0.5     53.5        
370 C 0.5     53.7        
440 C 0.5     54.8        
480 C 0.5     50.2        
500 C 0.5     50.5        
Pitoaika karkaisulämpötilassa: 5 minuuttia (kappaleen paksuus 2.5 mm)
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. x on toistojen määrä.
                 
           

  Ohje 2 (käyttäjä: Suomesta)

Tällä tavalla voidaan päästölämpötila pitää vakaana:

Terät laitetaan kiehuvaan veteen. Kiehuvan veden lämpötila on aina 100 C astetta.

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
           
  Pehmennyshehkutus
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
 
  Hitsaus
Yleisohje korkeasti seostettujen terästen hitsaamiseen: kappale on esi- ja
jälkilämmitettävä. Esilämmitystila on 350 - 550 C astetta. Jos tämä ylit-
tää karkaisulämpötilan, on kappale lämpökäsiteltävä uudelleen.
Hitsaus onnistunee paremmin pehmeässä tilassa.
  Hopeajuotos
 
  Koneistus
 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle