Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Tulevia? puukko-
materiaaleja

www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
Erikoistarpeisiin kehitettyjä uutuuksia
 

Teräsrenki seuraa puukkoterästen kehitystä. Tällä sivulla on materiaaleja,
joita ei vielä ole Teräsrengin varastossa. Toimitamme näitä tuotteita pie-
nellä toimitusajalla. Minimi toimitusmäärä ja saatavilla olevat koot vaihte-
levat materiaalin mukaan.
Näille uutuuksille on tyypillistä vaikea saatavuus, mahdollisesti pitkähköt
toimitusajat ja korkea hinta. Korkea hinta johtuu pienehköistä valmistus-
määristä, uusista tuotantomenetelmistä ja patenteista.
Jos olet kiinnostunut näiden saamisesta, kerro asiasta Teräsrengille.

440V
Tämä materiaali jatkaa klassisen 440 sarjan kehitystä. 440V on materi-
aalin 'korkea vanadiini' -versio. Sen hiilen ja vanadiinin määrä on huomat-
tavan suuri. Hiiltä on noin 2.2% ja vanadiinia n. 5.8%.
Tästä teräksestä tehty terä säilyy terävänä erittäin pitkään. Tämä ominai-
suus on tässä teräksessä ylivertainen. Asian kääntöpuoli on, että terän
terottaminen on tavallista paljon vaativampaa. Teräksen käyttö (maailmal-
la) on vielä rajoitettua ja se tarkoittaa hyvin korkeaa hintaa.

Vertailu:
Säilyttää terävyyden paremmin, mutta on helpommin ruostuvaa kuin kuin
ATS-34.
Se on myös on hauraampaa (=alhaisempi sitkeys) kuin 440C, ja paljon
hauraampa kuin ATS-34 eräällä asteikolla. Kulutuskestävyydellä on tässä
tapauksessa kova hinta.

BG-42
BG-42 on eri valmistajan tekemää hienosäätöä ATS-34 teemaan, ja yritys päästä mukaan ATS-34:n menestykseen. ATS-34 on Teräsrengin varasto-
laatu.

ATS-34 on ylistetty ominaisuuksista ja tasaisesta laadusta. BG-42 mate-
riaalissa tätä erinomaista kokonaisuutta on parannettu. Terän terävyyden
säilymistä on saatu venytettyä lisäämällä teräkseen vanadiiniia ja teke-
mällä joitakin muita muutoksia.

Vertailu:
Korroosion kesto alempi kuin ATS-34, mutta vähän korkeampi kuin 440C.
Säilyttää terävyyden vielä paremmin kuin ATS-34. Hyvin vaativa taottava ja takomisen jälkeen lämpö laskettava portaittaisesti, vaihtelevalla nopeudel-
la ja hitaasti.
.

Teksti: kaikki oikeudet   I.Arhi  2001 010129
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
Teräsrenki Oy:n etusivulle