Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           
Analyysipalvelut

Ainepitoisuusmittaus teräksestä
kuva pitoisuusanalysaattorista
  kuva: Reino, ARL 3560B spektrometri ja tulosten analysointilaitteisto.
 
  Analysoimme teräksestä nämä aineet:
C=Hiili, Si=Pii, Mn=Mangaani, P=Fosfori, S=Rikki, Cr=Kromi, Ni=Nikkeli,
Mo=Molybdeeni, Co=Koboltti, Cu=Kupari, Al=Alumiini, W=Wolframi,
V=Vanadiini, Ti=Titaani, Sn=Tina, As=Arseeni, Nb=Niobium, B=Boori,
Pb=Lyijy, Ce=Cerium, Fe=Rauta.
  Ohje: näytepalan valmistelu
Näytepalan tulee olla tasaiseksi hiottu/ hiottavissa.
Kappaleen tasainen alue pitäisi olla vähintään n. 20 mm leveä ja pituutta
tasaisella alueella pitäisi olla olla yli 30 mm jotta kappale voidaan mitata
kahdesta paikasta.
Näytekappaleen minimikorkeus (paksuus) on n. 2 mm ja max korkeus on
n. 60 mm. Leveys ja/tai pituus n. 100 mm max (mutta erityismuodossa
pituutta voidaan lisätä).

Pienin pala on pyöreä Ø 20 mm 'nappi': se mitataan vain yhdestä paikasta.
Kappaleen yläpinnan on johdettava sähköä mittauspaikan yläpuolelta
(maali ym. pois).

HUOM: Taotussa ja valssatussa kappaleessa hiilen pitoisuus on kappaleen
pinnassa huomattavasti matalampi kuin kappaleen sisällä. Tätä ilmiötä
kutsutaan hiilokadoksi. Jotta hiilikato ei aiheuta virhettä mittaustulokseen,
on kappaleen pintaa hiottava/ koneistettava. Vähintään 0.5 mm riittää.

Kun kappaleita on useita, niihin kannattaa merkitä joku tunniste, esim.
numero tai kirjain.
 
  Analysaattori, kehitystyö ja periaate
Käytämme uusia ja luotettavia kalibrointipaloja USA:sta, Euroopasta ja
muualta. Teräsrengillä on poikkeuksellisen laaja kokoelma kalibrointipaloja.
Niinpä voimme mitata monta (21) ainetta laajalla mittausalueella.

ARL 3560B analysaattorimme toimii digitaalisesti intensiteetin havainnoin-
nista lähtien. Digitaaliketjun alkupää on '90- luvun puolivälin tietokonetek-
niikkaa ja loppupää Windows 'WinOE' ohjelma tehokkaalla tietokoneella.
Asiantuntijamme on säätänyt laitteen huippu-kuntoon v. 2000. Kehitämme
jatkuvasti laitteen mittausohjelmia tarkemmiksi outoja seoksia varten.

Mittauksessa kappaletta kuumennetaan 1000 Voltin jännitteellä pieneltä
alueelta. Alueelta irtoaa metallihiukkasia ja kukin alkuaine lähettää valoa
omalla erityisellä aallonpituudella. Valo jaetaan erikoisprisman kautta
spektriksi. Spektriltä tunnistetaan aallonpituudet, ja valon määrä (=intensi-
teetti) mitataan. Siitä lasketaan kunkin aineen suhteellinen pitoisuus kap-
paleessa. Tällaiset laitteet ovat spektrianalysaattoreita.
Kappaleen kuumentaminen tapahtuu laboratoriopuhtaassa Argon -kaasu-
kylvyssä.
.
  Hinta ym.
Mittauksen hinta on 25 € (sis. alv) / kappale + kappaleen palautus-
postimaksu.
Hiomismaksu on 5,90 €. Se lisätään mittauksen hintaan, mikäli kappa-
leesta joudutaan esim. poistamaan musta pinta tai pinta joudutaan muu-
ten oikaisemaan ennen mittausta.

Pitoisuusmittausten hinta koskee normaalitoimitusta. Silloin mittaukset
suoritetaan noin kuukauden sisällä muiden mittausten ohessa. Mittauksia teh-
dään myös eri hintaan pikatoimituksena. Tällöin on huomattava, että lait-
teen käynnistäminen kestää noin 5 vuorokautta.
    020517

Kovuusmittaus
   

Mittaamme kappaleen kovuuden. Mittalaite on kalibroitu tarkaksi erityisesti
korkeiden kovuuksien alueella. Kappaleen kovuus mitataan vähintään kah-
desta vierekkäisestä kohdasta.
.

  Tietoja ja vinkkejä

Mittauksessa painetaan timanttia metallin sisään. Tästä jää pieni piste
näkymään kappaleeseen. Jos kappale/ terä on tarkoitettu myyntiin, on
usea mittauspiste ulkonäön kannalta hankala.

Jos äärimmäiseen tarkkuuteen pyritään, pitäisi kappale saada täysin lap-
peelleen. Puukon terä on aina hieman vino, ja se voi olla kupera/ kovera.
Luotettavampi tulos saadaan, kun kovuus mitataan näytepalasta, joka on
samalla tavalla lämpökäsitelty kuin puukon terä. Näytepalan toinen etu on,
että sitä ei ole välttämätöntä lähettää takaisin. Pyydettäessä se lähete-
tään takaisin.

Mitattavassa kappaleessa pitää varautua hiilikadon aiheuttamaan pinnan
kovuuden muutokseen. Kun teräksen pintakerroksesta katoaa hiiltä, niin
kappale näyttää mittauksessa pehmeämmältä kuin se todellisuudessa on.
Hiilikadon vaikutuksen voi poistaa hiomalla kappaleesta pois vähintään
0.2 mm karkaisun jälkeen. Ei pidä hioa liikaa, koska teräs karkenee eri
tavalla eri syvyydestä.

Mittaaminen puukon leikkuuterän vierestä ei aina onnistu. Ohuus, vinous,
kovera hionta ym. vaikuttavat tulokseen. Noin 5 mm:n etäisyydellä leik-
kaavasta terästä tulokset alkavat olla luotettavia.

Kun kappaleita on useita, niihin kannattaa merkitä joku tunniste, esim.
numero tai kirjain.
.

  Hinta
Hinta on 6,80 € (sis. alv) / kappale + kappaleen palautuspostimaksu.

Tarjoushinta on 3:lle kappaleelle yhteensä 16,80 € (sis. alv.) + kappa-
leiden palautuspostimaksu.

Kappaleet voidaan mitata välittömästi niiden saavuttua.

Teksti: kaikki oikeudet   I.Arhi  2001 020517
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!