Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

C 0.95-1.0
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010518
C 0.95 - 1.0 on kohtalaisen anteeksiantava materiaali taottaessa.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä:
Materiaalin lopullinen kovuus asetataan kohdalleen päästölämpötilaa muut-
tamalla.

Sammutus tehdään öljyyn. Kun kappaleen paksuus ylittää n. 6 mm, niin
sammutus tehdään (suola)veteen.
Öljyn lämpötila ja muut yleiset asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpö-
käsittelyohjeista.

Kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa muutama minuutti,
kappaleen paksuudesta riippuen.

Materiaali on perinteinen - varmaa tietoa jäädytyskäsittelyn vaikutusta ei
ole vielä löytynyt. Lähellä olevan materiaalien käyttäytymisestä voidaan kuitenkin olettaa seuraavaa. (Pajatyöskentelyssä tällä voi olla merkitystä):

Jos karkaisulämpötila kohoaa liian korkeaksi, se johtaa jäännösaustenii-
tin (määrän) ja raekoon kasvamiseen. Jäännösausteniitista päästään
eroon jäädyttämällä kappale miinus 75 C asteeseen. Pitoaika n. 1 h.
Pakastimen - 35 C ei ole riittävä, mutta se auttaa paljon. Miinus 35 asteen
pakkanen ulkona ja kova tuuli on lähes riittävä yhdistelmä.
Kappaleen kovuus kasvaa jonkun verran jäädytyskäsittelyn myötä. Se on
huomioitava. Kun halutaan tarkalleen tietyn kovuinen terä, on päästö teh-
vä korkeammassa kuin alla ilmoitetussa päästölämpötilassa.

C 0.95 - 1.0:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys:
www.terasrenki.com

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 830 Celsiusta, pitoaika muutama minuutti.
Sammutus lämpimään öljyyn.

Puukot/ työkaluterät:
Päästölämpötila-alue 200 - 300 C, 1 x 30 minuuttia. Sopiva kovuusalue
on silloin HRC 62 - 56. Osittaisella lämpökäsittelyllä voidaan tehdä terän
selkä pehmeäksi ja terän leikkaava reuna kovaksi.

Miekat:
Päästölämpötila-alue 350 - 440 C, 1 x 30 minuuttia. Sopiva kovuusalue
on HRC 52 - 44. Huom. materiaalista valmistetaan erinomaisia miekkoja,
mutta onnistuminen vaatii hyviä lämpökäsittelytaitoja ja osittaisen läm-
pökäsittelyn käyttöä.

           
                 
HRC-
kovuudet
    C 0.95-1.0 lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h   805-
845
         
(ei) -   66          
100 C 1   64.5          
150 C 1   63.5          
205 C 1   62          
315 C 1   55          
370 C 1   49          
425 C 1   45          
480 C 1   41          
540 C 1   38          
595 C 1   34          
650 C 1   30          
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina.
                 
           

  Ohje 2 (käyttäjä: tuntematon)

Karkaisulämpötila 770 - 790 Celsiusta, pitoaika ?.
Sammutus välittömästi lämpimään öljyyn.
Päästölämpötila 205 - 315 C, ? x ? tuntia, halutusta kovuudesta riippuen.

Kovuus 205 Celsius asteen päästöllä on n. HRC 62 ja 315 C = n. HRC 55.
Tästä voidaan alustavaksi ohjeeksi laskea, että:
   HRC 61 saavutetaan n. 220 C asteessa;
   HRC 60 saavutetaan n. 236 C
   HRC 59 saavutetaan n. 252 C
   HRC 58 saavutetaan n. 268 C
   HRC 57 saavutetaan n. 284 C
   HRC 56 saavutetaan n. 300 C
Tarkka lämpömittari takaa onnistumisen! Mittaus kappaleesta.

 
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
           
  Pehmennyshehkutus
Hehkutuslämpötila 760 - 815 C.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen - jos tarvitaan)
Normalisointilämpötila 845-900 C.
 
  Hitsaus
C 0.95-1.0 on hitsattavissa, kun kappale esilämmitetään ennen hitsausta
ja jälkilämmitetään lopuksi jännitysten poistamiseksi.
Pehmeässä tilassa hitsaus kannattaa suorittaa vasta kun kappale on
lämmitetty n. X C asteeseen.
Tavalliset hitsaustavat sopivat. Puikkojen laatu riippuu käyttökohteesta.
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle