Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

440BMo
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
   Tutustu ensin Teräsrengin yleisiin lämpökäsittelyohjeisiin.
 
  Takominen 010522
Runsaasti seostetut teräkset on kuumennettava takomislämpötilaan
useassa vaiheessa. Esikuumennuslämpötiloina voidaan käyttää esimerkiksi
600, 850 ja 900-1000 Celsius astetta.

Renki 440BMo:n takomislämpötila on 1040 - 1150 astetta C. Se ei saa
alittaa 950 Celsius astetta. Kuumennetaan tarvittaessa uudelleen.
Yleisohje on, että kappaleen takominen tulisi suorittaa lämpötilassa, joka
ylittää karkaisulämpötilan.

Kun takominen on saatu valmiiksi, kappale pehmennetään hitaasti uuni-
jäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna ennen lämpö-
käsittelyä.
 
  Sammutus ja päästö

Yleistä
Materiaalin kovuus riippuu 1) karkaisulämpötilasta, 2) sammutuksesta,
3) päästölämpötilasta, 4) vaiheiden toistosta sekä tietysti 5) kuhunkin
vaiheeseen käytetystä ajasta. Käsittely voi sisältää lisäksi jäädytys-
vaiheen miinus 75 Celsius asteeseen. Öljyn lämpötila ja muut yleiset
asiat löytyvät Teräsrengin yleisistä lämpökäsittelyohjeista.

440BMo:n ohjeita voidaan täydentää. Tarkasta päivitys.

Yleistä 440BMo
Sammutus tehdään öljyyn. Ilma ja typpikaasu myös mahdollisia, vähem-
män käytettyjä.

Jäädytyskäsittely mahdollinen. Se tehdään heti sammutuksen jälkeen,
kun kappale on ensin jäähtynyt n. 50 - 65 C asteeseen. 440BMo kove-
nee 1-2 yksikköä HRC asteikolla jäädytyskäsittelyn avulla.

Kappale tulisi siirtää nopeasti sammutuksen (tai jäädytyksen) jälkeen päästölämpöön. Välillä lämmön annetaan kuitenkin tasaantua.

Pajatyöskentelyssä on vaikeaa pitää kappaletta karkaisulämpötilassa
pitkiä aikoja. Pajatyöskentelyyn Teräsrenki suosittelee esikuumen-
nusvaiheiden
käyttämistä, jotta kappaletta ei tarvitsisi pitää kauan
aikaa karkaisulämpötilassa.
Pitoaika on yllä mainituissa esikuumennuslämpötiloissa vähintään
15 minuuttia / lämpötila. Tärkein on viimeinen lämpötila, 15 minuuttia.
Lopuksi kappaletta tulisi kyetä pitämään karkaisulämpötilassa
muutama minuutti, kappaleen paksuudesta riippuen.

Teräsrengin suositus:
Karkaisulämpötila 1030-1050 Celsiusta, pitoaika muutama minuutti (edel-
lyttää esikuumennusta).
Sammutus lämpimään öljyyn.
Päästölämpötila 100 C, 2 x 1 tunti. Kovuus HRC 59.

Kappaleen sitkeys kasvaa, kun päästön toistojen määrää lisätään.
Kovempi terä saavutetaan, kun terä jäädytetään päästöjen välillä miinus 75
asteeseen Celsiusta.

           
                 
HRC-
kovuudet
    Renki 440BMo lämpökäsittely,
esimerkki 1, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h       1030-
1050
     
                 
100 C 2 x
1h
      59      
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. x on toistojen määrä.
Karkaisulämpötilassa pitoaika on muutama minuutti, riippuen
esikuumennusajasta.
                 
                 
HRC-
kovuudet
    Renki 440BMo lämpökäsittely,
esimerkki 2, sammutus öljyyn

www.terasrenki.com
      karkaisulämpötila, Celsius
päästö-
lämpötila
h     1000-
1050
       
(ei) -     60        
100 C 2x 1h     59.5        
150 C 2x 1h     58.7        
205 C 2x 1h     57        
260 C 2x 1h     55.5        
315 C 2x 1h     55.5        
370 C 2x 1h     56.5        
440 C 2x 1h     57.5        
480 C 2x 1h     56.5        
500 C 2x 1h     56.3        
Pitoaika karkaisulämpötilassa: 15 - 20 minuuttia.
Huom. h = pitoaika päästölämpötilassa tunteina. x on toistojen määrä.
440BMo kovenee jonkun verran jäädytyskäsittelyn avulla.
                 
           
  Pehmennyshehkutus
1) Hehkutuslämpötila 840 - 1010 C. Pitoaika: kunnes kauttaaltaan läm-
mennyt. Hidas uunijäähdytys. Saavuttaa n. HRC 20, Brinell 230.

2) Hehkutuslämpötila 730 - 790 C. Pitoaika: kunnes kauttaaltaan läm-
mennyt. Hidas uunijäähdytys. Saavuttaa n. HRC 26, Brinell 260.
 
  Normalisointihehkutus (takomisen jälkeen)
Takomisen jälkeen kappale päästöhehkutetaan 1085 Celsiuksesta hitaasti
uunijäähdytyksellä tai eristeeseen käärittynä/ haudattuna.
 
  Hitsaus
Renki 440BMo suositellaan hitsattavaksi pehmeässä tilassa. Hitsaami-
nen edellyttää huolellista esi- ja jälkilämmitystä.
Kappale tulisi esilämmittää n 150 Celsius asteeseen.
Välittömästi hitsauksen jälkeen kappale tulee lämmittää 705 - 760 Celsiuk-
seen. Pitoaika 6 - 8 tuntia. Sen jälkeen ilmajäähdytys.

Tavalliset hitsaustavat sopivat. Jos liitoksen tulee olla hyvin kova ja/tai kulu-
tuksen kestävä, niin silloin tulisi käyttää analyysiltään aineen kaltaisia
puikkoja.
 
  Hopeajuotos
Jos hopeajuotos tehdään (poikkeuksellisesti) päästön jälkeen, niin
hopeajuotoksen lämpötila ei saisi ylittää käytettyä päästölämpötilaa.
 
  Koneistus
Kysy Teräsrengiltä !
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

Materiaalin lämpökäsittelyohjeet annetaan lukijan käyttöön sitoumuksetta.
Ne edustavat teräksen valmistajien, alan julkaistun tietouden, Teräsrengin
ja alan harrastajien tietämysta asiasta. Materiaalin ja/ tai lämpökäsittely-
tavan sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen vastaa lukija.
           
Teräsrenki Oy:n etusivulle